Item Name Size Scale Category
A back to top
Ayamurasaki Hozan 68P 750 ml Shochu
B back to top
Beniazuma Hozan 68P 750 ml Shochu
Beniikko 750 ml Shochu
C back to top
Capitan 10 Year 70P New Item 750 ml Shochu
G back to top
Gankutsuoh 50 P 750 ml Shochu
H back to top
Hakutake Ginrei Shiro 48 Proof New Item 750 ml Shochu
Hakutake Kinjo Shiro 48 Proof 750 ml Shochu
Hakutake Shiro - 50 Proof 750 ml Shochu
Hakutake Shiro Soju 48 Proof 750 ml Shochu
Hakutake Shiro Soju 48 Proof 200 ml Shochu
I back to top
Iichiko 50P 750 ml Shochu
Iichiko Bar Fruits Ume New Item 375ml Shochu
Iichiko Bar Fruits Yuzu
'Discontinued'
375ml Shochu
Iichiko Frasco 60P w/box 750 ml Shochu
Iichiko Kurobin 50P 750 ml Shochu
Iichiko Mugi Paper Pack 40P New Item 1.75 L Shochu
Iichiko Seirin 40P 750 ml Shochu
Ikkomon 48P 750 ml Shochu
K back to top
Kaido Iwai no aka 48P 750 ml Shochu
Kakushigura 750 ml Shochu
Kiccho Hozan 48P 750 ml Shochu
Kiccho Hozan 50P 750 ml Shochu
Koishiso Shiso New Item 750 ml Shochu
Kuro Shiranami 48 P 750 ml Shochu
Kurokame 50 P 750 ml Shochu
M back to top
Mizuho Awamori 750 ml Shochu/Awamori style
S back to top
Satsuma Hozan 48P 750 ml Shochu
Satsuma Hozan 50P 750 ml Shochu
Satsuma Shiranami 48 P 750 ml Shochu
Satsuma Shiranami 50 P 750 ml Shochu
Shimauta Awamori 750 ml Awamori
Shiranami Kuradashi Genshu 74P New Item 750 ml Shochu
Shiroyutaka Hozan 68P 750 ml Shochu
Sudachi 750 ml Shochu
T back to top
Takara 1.75 L Shochu
Takara Jun 750 ml Shochu
Tenshi no Yuwaku 80P (Angel's Temptation) 750 ml Shochu
Tomi No Hozan 48P 750 ml Shochu
Tomi No Hozan 50P 750 ml Shochu
Torikai (discontinued) 750 ml Shochu
Towari Soba 50P 750 ml Shochu
Y back to top
Yokaichi Kome 50P 750 ml Shochu
Yokaichi Mugi 50P 750 ml Shochu